Projekt: Vliv oblaků, mlh a deště na optické i radiové bezdrátové spoje

V projektu se dosáhne popisu a verifikace šíření optického a radiového signálu v reálné atmosféře se zohledněním stavu atmosféry (mlha, déšť, oblaka).Zadavatel: MŠMT. OC09027

Doba trvání: 2009-2012

Řešitel: Fišer, O.