Projekt: Změny v trendech celkového ozónu v Číně a v Evropě

Cíl projektu: 1. Porovnání trendů ozónu v Evropě a v Číně. 2. Porovnání trendů četnosti výskytu hodnot ozónu v jeho jednotlivých intervalech v Evropě a Číně. 3. Zjištění meteorologických podmínek příznivých pro výskyt nízkých a vysokých hodnot celkového ozónu.Zadavatel: MŠMT. ME10077

Doba trvání: 2010-2012

Řešitel: Križan, P.