Projekt: Experimentální a numerická analýza vlnově-částicových interakcí ve slunečním větru a v magnetosheathu

Projekt je zaměřen na mikrofyziku interakce mezi plazmovými vlnami a nabitými částicemi v kosmickém plazmatu. Zaměříme se na elektronové vlny ve slunečním větru a vnějších oblastech zemské magnetosféry (rázová vlna, magnetosheath) a pokusíme se identifikovat charakteristické znaky výměny energie mezi vlnami a částicemi v experimentálních datech. Tato pozorování budou interpretována pomocí numerických simulací. Specificky budeme studovat elektrostatické vlny v oblasti před rázovou vlnou (foreshock), emise typu „lví řev“ v magnetosheathu a vlny ve hvizdovém modu ve zkoumaných oblastech. Výsledkem studie pak bude kvantitativní popis a numerický model excitace a disipace pozorovaných vln. Hlavním zdrojem dat budou družice Cluster, kde využijeme současných krátkých vzdáleností mezi družicemi ideálních pro studium elektronových vln. Potenciálně použijeme i data z jiných družic (Double Star, MMS) a první data ze sondy Solar Orbiter.ÚFA

Zadavatel: GA ČR GA17-08772S

Doba trvání: 2017-2019

Řešitel: Souček, J.

https://www.rvvi.cz/cep?s=jednoduche-vyhledavani&ss=detail&n=0&h=GA17-08772S