Projekt: Prostorové a časové charakteristiky horkých a studených vln v simulacích klimatických modelů

Horké a studené vlny jsou významnými jevy evropského klimatu s velkými dopady na přírodní prostředí a společnost. Většinou jsou uvažovány jako bodové události, tj. na základě dat z jednotlivých stanic nebo uzlových bodů. Ve skutečnosti ale představují prostorové jevy a proto je důležité je takto studovat i v simulacích klimatických modelů. Hlavními cíli projektu jsou i) vyhodnotit schopnosti současných regionálních klimatických modelů (RCM) zachytit prostorové a časové charakteristiky horkých/studenýchvln v kontrolních simulacích, ii) analyzovat vazby mezi simulovanými horkými/studenými vlnami a atmosférickou cirkulací a roli spřažení mezi zemským povrchem a atmosférou, a iii) identifikovat vliv změn cirkulačních typů vedoucích k horkým/studeným vlnámna scénáře změn charakteristik horkých/studených vln. Hlavním předmětem zájmu budou RCM simulace z evropského projektu CORDEX a oblast střední Evropy. Projekt pomůže lépe porozumět přednostem a slabinám současných RCM, což je důležité i pro realistickézhodnocení věrohodnosti a neurčitostí scénářů změny klimatu.Zadavatel: GA ČR. GA16-22000S

Doba trvání: 2016 - 2018

Řešitel: Kyselý, J.

https://www.rvvi.cz/cep?s=jednoduche-vyhledavani&ss=detail&n=0&h=GA16-22000S