Václav Vávra

Oddělení:  Technicko-hospodářská správa
Funkce: pracovník autoprovozu
Pracovní zařazení:
E-mail:
Telefon: +420 267 103 035
Místnost: garáže GFÚ