RNDr. Marie Turčičová, Ph.D.

Oddělení:  Oddělení kosmické fyziky
Funkce:
Pracovní zařazení: Postdoktorand
E-mail:
Telefon: +420 267 103 059
Místnost: G307