Bc. Michal Tichák

Oddělení:  Skupina numerických simulací heliosférického plazmatu
Funkce:
Pracovní zařazení: student
E-mail:
Telefon: +420 267 103 086
Místnost: G303