Ing. Karolína Severová

Oddělení:  Technicko-hospodářská správa
Funkce: Koordinátor mezinárodní spolupráce
Pracovní zařazení:
E-mail:
Telefon:
Místnost: