RNDr. Lucie Pokorná, Ph.D.

Oddělení:  Oddělení klimatologie
Funkce:
Pracovní zařazení: Vědecký pracovník
E-mail:
Telefon: +420 272 016 010
Místnost: 10
 

Vzdělání:

 • 2003-2010 - Matematicko-fyzikální fakulta, Univerzita Karlova. Disertační práce: Vliv atmosférické cirkulace na přízemní klimatické prvky (Ph.D., RNDr.)
 • 1992-1997 - Katedra meteorologie a ochrany ovzduší, Matematicko-fyzikální fakulta, Univerzita Karlova. Diplomová práce: Analýza výskytu bezesrážkových období v letech 1961-1990 (Mgr.)

Zaměstnání a výuka:

 • 1997-1998 - Meteopress
 • od 1998 - Ústav fyziky atmosféry AV ČR, oddělení klimatologie
 • 2013 - Ústav informatiky AV ČR, v. v. i., oddělení nelineární dynamiky a složitých systémů
 • od 2015 - Přírodovědecká fakulta UK Praha, katedra fyzické geografie a geoinformatiky
 • Vedení studentských prací: obhájené: 1 diplomová, 3 bakalářské práce; řešené: 3 diplomové práce

Pracovní odborná činnost:

 • Dlouhodobá proměnlivost atmosférické cirkulace a přízemních klimatických prvků
 • Atmosférická cirkulace a její vztah k přízemním klimatickým prvkům
 • Statistické metody v klimatologii, extrémní jevy

Další informace:

Web of Science ResearcherID  H-2485-2014

Projekty:

Publikace:

 • Pokorná, Lucie, Kučerová, Monika, Huth, Radan, 2018: Annual cycle of temperature trends in Europe, 1961–2000, Global and Planetary Change, 170, November, 146-162
 • Pokorná, Lucie, Kučerová, Monika, 2018: Roční chod trendů maximální a minimální teploty v ČR v období 1975–2014, Meteorologické zprávy, 71, 4, 105-111
 • Vejmelka, Martin ; Pokorná, Lucie ; Hlinka, Jaroslav ; Hartman, David ; Jajcay, Nikola ; Paluš, Milan, 2015: Non-random correlation structures and dimensionality reduction in multivariate climate data, Climate Dynamics, 44, 9-10, 2663-2682
 • Pokorná, Lucie ; Huth, Radan, 2015: Climate impacts of the NAO are sensitive to how the NAO is defined, Theoretical and Applied Climatology, 119, 3-4, 639-652
 • Huth, Radan ; Pokorná, Lucie ; Bochníček, Josef ; Hejda, Pavel, 2009: Combined solar and QBO effects on the modes of low-frequency atmospheric variability in the Northern Hemisphere, Journal of Atmospheric and Solar-Terrestrial Physics, 71, 13, 1471-1483
 • Kyselý, Jan ; Pokorná, Lucie ; Kyncl, J. ; Kříž, B., 2009: Excess cardiovascular mortality associated with cold spells in the Czech Republic, Bmc Public Health, 9, 19, 1-11
 • Huth, Radan ; Pokorná, Lucie ; Bochníček, Josef ; Hejda, Pavel, 2006: Solar cycle effects on modes of low-frequency circulation variability, Journal of Geophysical Research, 111, D22, D22107/1-D22107/19
 • Huth, Radan ; Pokorná, Lucie, 2005: Simultaneous analysis of climatic trends in multiple variables: an example of application of multivariate statistical methods, International Journal of Climatology, 25, -, 469-484