RNDr. Lucie Pokorná, Ph.D.

Oddělení:  Oddělení klimatologie
Funkce:
Pracovní zařazení: Vědecký pracovník
E-mail:
Telefon: +420 272 016 010
Místnost: 10
 

Vzdělání:

  • 2003-2010 - Matematicko-fyzikální fakulta, Univerzita Karlova. Disertační práce: Vliv atmosférické cirkulace na přízemní klimatické prvky (Ph.D., RNDr.)
  • 1992-1997 - Katedra meteorologie a ochrany ovzduší, Matematicko-fyzikální fakulta, Univerzita Karlova. Diplomová práce: Analýza výskytu bezesrážkových období v letech 1961-1990 (Mgr.)

Zaměstnání a výuka:

  • 1997-1998 - Meteopress
  • od 1998 - Ústav fyziky atmosféry AV ČR, oddělení klimatologie
  • 2013 - Ústav informatiky AV ČR, v. v. i., oddělení nelineární dynamiky a složitých systémů
  • od 2015 - Přírodovědecká fakulta UK Praha, katedra fyzické geografie a geoinformatiky
  • Vedení studentských prací: obhájené: 1 diplomová, 3 bakalářské práce; řešené: 3 diplomové práce

Pracovní odborná činnost:

  • Dlouhodobá proměnlivost atmosférické cirkulace a přízemních klimatických prvků
  • Atmosférická cirkulace a její vztah k přízemním klimatickým prvkům
  • Statistické metody v klimatologii, extrémní jevy

Další informace:

Web of Science ResearcherID  H-2485-2014

Projekty:

Publikace: