Ing. Maria Kovalchuk

Oddělení:  Oddělení meteorologie
Funkce:
Pracovní zařazení: student
E-mail:
Telefon: +420 272 016 009
Místnost: