RNDr. Jana Konopásková

Oddělení:  Technicko-hospodářská správa
Funkce: správce sítě
Pracovní zařazení:
E-mail:
Telefon: +420 267 103 082
Místnost: GFÚ