Ing. Zuzana Bešťáková

Oddělení:  Oddělení klimatologie
Funkce:
Pracovní zařazení: Doktorandka
E-mail:
Telefon: +420 272 016 064
Místnost: 204
 

Vzdělání:

  • od 2019 - Fakulta životního prostředí, Česká zemědělská univerzita v Praze. Téma disertační práce: The interannual variability and long term mean of streamflow
  • 2017-2019 - obor Voda v krajině, Fakulta životního prostředí, Česká zemědělská univerzita v Praze. Diplomová práce: Odhad parametrů vybraných modelů Budykovy křivky pro popis dlouhodobé hydrologické bilance v Evropě
  • 2014-2017 - obor Vodní hospodářství, Fakulta životního prostředí, Česká zemědělská univerzita v Praze. Bakalářská práce: Dlouhodobé změny klimatických charakteristik na Milešovce

Zaměstnání a výuka:

od 2020 - Ústav fyziky atmosféry AV ČR, oddělení klimatologie

Pracovní odborná činnost:

  • Variabilita klimatu
  • Atmosférická cirkulace

Projekty:

Publikace: