Sampath Bandara, PhD.

Oddělení:  Oddělení kosmické fyziky
Funkce:
Pracovní zařazení: postdoktorand
E-mail:
Telefon: +420 267 103 153
Místnost: G343
 

Publikace: