Ústav fyziky atmosféry AV ČR, v. v. i. vyhlašuje v souladu se zákonem č. 283/1992 Sb. o Akademii věd České republiky, ve znění zákona č. 420/2005 Sb. a Stanov AV ČR výběrové řízení na pozici Výzkumný pracovník oddělení meteorologie.

Požadavky:

  • Absolvování doktorského studia s přírodovědným zaměřením v letech 2014 až 2016, nebo probíhající doktorské studium na VŠ s přírodovědným zaměřením s obhajobou nejpozději v říjnu 2017
  • Práce s počítačem, základní programování
  • Znalost anglického jazyka
  • Znalosti alespoň v jedné z oblastí: (i) paralelní programování, (ii) numerické modely pro předpověď počasí, (iii) oblačná mikrofyzika a elektřina v atmosféře

Náplň práce:
Vybraný kandidát bude zaměstnán ve výzkumném týmu v projektu Centrum výzkumu kosmického záření a radiačních jevů v atmosféře
podporovaného OPVVV a bude se zabývat následujícími činnostmi:
(a) Zpracováním dat z vertikálního oblačného profileru.
(b) Modelováním vzniku a vývoje elektrického pole v numerickém modelu předpovědi počasí COSMO včetně implementace modelu pro počíta
čový cluster.


Nástup je možný od 1. 2. 2017. Předpokládaná výše úvazku 100%. Mzdové ohodnocení bude vycházet z podmínek projektu OPVVV. Předpokládaná délka pracovní smlouvy bude 3 roky.

Přihlášky posílejte elektronicky na adresy sokol@ufa.cas.cz a ufa@ufa.cas.cz. Přihláška musí obsahovat životopis v rozsahu do dvou stran.

Uzávěrka přihlášek:
10. 01. 2017