Zhotovení nových webových stránek ÚFA

Předmětem plnění této veřejné zakázky pod názvem Zhotovení nových webových stránek ÚFA je vytvoření webové prezentace ÚFA, včetně systému pro správu obsahu (CMS) a poskytnutí služeb souvisejících s jejím vytvořením, údržbou a rozvojem dle potřeb zadavatele.

Dokumenty: