Zobrazovací software ICEVIEW

Datum vyhlášení výzvy: 10.10.2018

Datum ukončení výzvy: 25.10.2018

Datum realizace: 30.11.2018

Zadání

Předmětem výběrového řízení je software ICEVIEW zobrazující měření ze silničních meteorologických stanic (SMS) na území Prahy a předpovědí stavu a povrchu vozovek v Praze.

Vstupem do softwaru budou datové soubory obsahující jak měřená data ze SMS tak datové soubory předpovědí ze systému ICEWARN pro jednotlivé body silniční sítě v Praze. Vstupní datové soubory budou zájemcům zaslány na vyžádání. Předpovědi jsou počítané jednotlivě pro vybrané úseky silnic v Praze s nejvyšší prioritou zimní údržby. Pro každý takový úsek je k dispozici seznam bodů, pro které je k dispozici měření, a seznam bodů, pro které se počítá předpověď. Pro všechny tyto body je ve vstupním souboru předpověď vybraných meteorologických prvků (teplota povrchu, stav povrchu vozovky, déšť/sníh, teplota ve 2m, apod.) v čase.

Výstupem softwaru bude jednak plošné grafické znázornění průběhu předpovědi stavu a teploty povrchu vozovky v Praze a dále po zvolení místa i bodové grafické znázornění průběhu předpovědi stavu a teploty v daném místě vozovky. Plošné zobrazení bude zachycovat teplotu a/nebo stav povrchu vozovky v ploše přes celou oblast Prahy (případně zvětšené části Prahy). Bodové zobrazení představuje graf průběhu měření a předpovědi teploty a stavu povrchu vozovky v čase.

Požadavky na software

  • operační systém Ubuntu 18
  • využití některých dostupných mapových podkladů (api) např. google maps, nebo mapy.cz
  • plošné zobrazení teploty povrchu vozovky a stavu povrchu vozovky pro vybrané úseky komunikací v Praze
  • možnost bodového zobrazení měření a předpovědi základních meteorologických prvků (teplota a stav povrchu vozovky, teplota vzduchu ve 2m, vlhkost vzduchu, srážky voda/sníh)

Další informace jsou k dispozici zde.