Na observatoři byla prováděna měření rychlosti větru v různých výškových úrovních (15, 30 a 48 m nad zemí) klasickými miskovými a jedním 2D-sonickým anemometrem. V zimním období se prováděla ve výšce 30 m měření hmotnosti námrazy. V současné době je stanice bez obsluhy a stožárová měření větru se neprovádějí. Na stožáru je nainstalován vysílač radiových vln pro určování změn v ionosféře ačidlo pro měření radiace ve výšce 10 m.

Od roku 2014 je v zahradě observatoře nainstalována automatická měřící stanice firmy Fiedler – elektronika pro ekologii. Stanice měří teplotu a vlhkost vzduchu ve výšce 2m a 5cm nad zemí, atmosférický tlak, rychlost a směr větru ve výšce 10m, půdní teploty a vlhkosti v hloubce 10 a 20cm a množství srážek.