Ukončené projekty

 

Zahraniční

GAČR

 • GA ČR. GAP 13-09778P, Vlnová aktivita v troposféře a ionosféře v pásmu infrazvuku, 2013–2015, Šindelářová Tereza, řešitel (ÚFA): Šindelářová, T. Detaily
 • GA ČR. GP13-37174P, Studium slunečního větru a jeho interakce se Zemskou magnetosférou na družicích, 2013-2015, řešitel (ÚFA): Krupařová, O. Detaily
 • GA ČR. GPP209/12/P701, Odhad nejistoty předpovědi konvektivních srážek s využitím regionálního ensemblového systému, 2012-2014, řešitel (ÚFA): Zacharov, P. Detaily
 • GA ČR. GPP209/12/P811, Dynamické vlastnosti typů atmosférické cirkulace a jejich vztahy k trendům teploty vzduchu, 2012-2014, řešitel (ÚFA): Kučerová, M. Detaily
 • GA ČR. GAP209/11/1985, Časové a prostorové charakteristiky vazeb mezi počasím a nemocností na kardiovaskulární choroby, 2011-2015, řešitel (ÚFA): Kyselý, J. Detaily
 • GA ČR. GAP209/11/2045, Kontrola vnitřních stavů systému při kontinuálních simulacích četnosti povodní na základě terénních dat o nasycenosti povodí, 2011-2015, řešitel (ÚFA): Řezáčová, D., tým: Zacharov, P.; Pešice, P. Detaily
 • GA ČR. GAP209/11/2280, Systematické studium kvaziperiodických nízkofrekvenčních emisí v magnetosféře Země, 2011-2015, řešitel (ÚFA): Hajoš, M. Detaily
 • GA ČR. GAP209/11/1908, Ionosférická odezva na poruchy magnetického původu: fáze návratu do normálu, 2011-2014, řešitel (ÚFA): Obrazová (Burešová), D. Detaily
 • GA ČR. GAP209/11/2405, Vývoj regionálního klimatického modelu pro velmi vysoké rozlišení, 2011-2014, řešitel (ÚFA): Huth, R. Detaily
 • GA ČR. GAP102/11/1376, Výzkum vlivu zhoršených přenosových podmínek na vlastnosti budoucích pozemních širokopásmových bezdrátových systémů, 2011-2013, řešitel (ÚFA): Fišer, O. Detaily
 • GA ČR. GAP205/10/2279, Vlny a turbulence v plazmatu a jejich interakce s nabitými částicemi, 2010-2014, řešitel (ÚFA): Santolík, O. Detaily
 • GA ČR. GAP209/10/1792, Dlouhodobé změny v systému atmosféra-ionosféra, 2010-2014, řešitel (ÚFA): Laštovička, J. Detaily
 • GA ČR. GAP209/10/2265, Reprodukce vztahů mezi atmosférickou cirkulací a rozděleními přízemní teploty vzduchu a srážek v klimatických modelech, 2010-2014, řešitel (ÚFA): Kyselý, J. Detaily
 • GA ČR. GAP209/11/1990, Povětrnostní extrémy v České republice a jejich vztah k meso-alfa strukturám v polích meteorologických veličin, 2010-2014, řešitel (ÚFA): Kašpar, M. Detaily
 • GA ČR. GAP209/10/2045, Modely extrémních hodnot založené na homogenním a nehomogenním Poissonově procesu ve studiu změny klimatu, 2010-2013, řešitel (ÚFA): Kyselý, J., tým: Rulfová, Z. Detaily
 • GA ČR. GAP209/10/2086, Modelování variability parametrů termálního plazmatu v horní ionosféře a vnitřní magnetosféře Země, 2010-2012, řešitel (ÚFA): Truhlík, V., tým: Podolská K., Detaily
 • GA ČR. GA205/09/0170, Role poruch ve slunečním větru při předpovědi kosmického počasí, 2009-2013, řešitel (ÚFA): Šimůnek, J. Detaily
 • GA ČR. GA205/09/1253, Elektromagnetické jevy spojující troposféru, mezosféru, ionosféru a magnetosféru, 2009-2013, řešitel (ÚFA): Chum, J. Detaily
 • GA ČR. GA205/09/1918, Rozpustná a nerozpustná frakce anorganických polutantů v různých druzích srážek, jejich kvantifikace a vstup těchto látek do ekosystémů, 2009-2013, řešitel (ÚFA): Fišák, J. Detaily
 • GA ČR. GA205/07/0905, Využití distančních měření při modelování a monitorování silných konvektivních bouří, 2007-2011, Příjemce: ÚFA, Spolupříjemce: ČHMÚ, řešitel (ÚFA): Sokol, Z., tým: Zacharov P., Detaily
 • GA ČR. GA205/07/1367, Infrazvukové vlny v ionosféře a termosféře, 2007-2011, řešitel (ÚFA): Laštovička, J. Detaily

TAČR

MŠMT

 • MŠMT. LD13036, Vliv atmosféry na útlum signálu bezkabelových optických spojů se zřetelem na vliv turbulencí a větru, 2013-2015, řešitel (ÚFA): Fišer, O. Detaily
 • MŠMT. LG13042, Podpora účasti v řídících strukturách Mezinárodní asociace pro geomagnetizmus a aeronomii (IAGA), 2013-2015, řešitel (ÚFA): Koucká Knížová, P. Detaily
 • MŠMT. LH12230, Účast telemetrické stanice Panská Ves v kosmickém projektu Čibis-M a s tím spojená modernizace programových a technických prostředků, 2012–2013, řešitel (ÚFA): Vojta, J. Detaily
 • MŠMT. LD12029, Downscaling globálních klimatických modelů pomocí stochastického meteorologického generátoru, 2012-2015, řešitel (ÚFA): Dubrovský, M. Detaily
 • MŠMT. LD12053, Vyhodnocení vlivu proměnlivosti sluneční aktivity na atmosférickou cirkulaci v pozorováních i modelech, 2012-2015, řešitel (ÚFA): Huth, R. Detaily
 • MŠMT. LH12231, Příprava přístroje LEMRA-L pro palubní analýzu nízkofrekvenčních měření v projektu Luna-Glob, 2012-2015, řešitel (ÚFA): Santolík, O. Detaily
 • MŠMT. 7E12026, Monitoring, Analyzing and Assessing Radiation Belt Loss and Energization, 2012-2014, řešitel (ÚFA): Santolík, O. Detaily
 • MŠMT 7E1202, Atmospheric dynamics InfraStructure in Europe (ARISE), 2012-2014, Laštovička, J., řešitel (ÚFA): Laštovička, J., tým: Laštovička, J. Detaily
 • MŠMT. LD12070, Dopad sluneční aktivity na horní atmosféru Země, 2012-2014, řešitel (ÚFA): Laštovička, J. Detaily
 • MŠMT. 7AMB12AR005, Horké vlny v měnícím se klimatu: statistická a dynamická perspektiva, 2012-2013, řešitel (ÚFA): Kyselý, J. Detaily
 • MŠMT. 7AMB12AR018, Dynamické vazby magnetosféra-ionosféra-troposféra a jejich vliv na proměnlivost ionosféry, 2012-2013, řešitel (ÚFA): Obrazová (Burešová), D. Detaily
 • MŠMT. 7AMB12AR019, Vlivy proměnlivosti sluneční aktivity na atmosférickou cirkulaci jižní polokoule a jihoamerické klima v časových měřítkách roků až tisíciletí, 2012-2013, řešitel (ÚFA): Huth, R., tým: Novotná Dagmar Detaily
 • MŠMT. LD11044, Verifikace numerické předpovědi konvektivních srážek - hodnocení účinnosti fyzikálních parametrizací, 2011-2014, řešitel (ÚFA): Řezáčová, D., tým: Bližňák, V.; Pešice, P.; Sokol, Z.; Zacharov, P. Detaily
 • MŠMT. LH11122, Experimentální analýza vlnových jevů ve vnitřní magnetosféře Země, 2011-2014, řešitel (ÚFA): Santolík, O. Detaily
 • MŠMT. LH11123, Modelování a analýza parametrů chladného plazmatu na základě měření na umělých družicích Země, 2011-2014, řešitel (ÚFA): Truhlík, V. Detaily
 • Evropský sociální fond a MŠMT ČR. CZ.1.07./2.3.00/20.0086, KLIMATEXT, 2011-2014, Picek, J., řešitel (ÚFA): Rulfová, Z.
 • MŠMT. LG11032, COSPAR 2011-2013, 2011-2013, řešitel (ÚFA): Truhlík, V. Detaily
 • Galileo Supervising Authority (GSA)/ 7. rámcovy program EU. MŠMT. 7E10032, Podpora vědeckému výzkumu na bázi přijímačů GALILEO E5, 2010–2012, řešitel (ÚFA): Laštovička, J., tým: Boška J., Kouba D., Obrazová (Burešová) D., Mošna Z. Detaily
 • MŠMT. ME10001, Analýza elektromagnetických vln v radiačních pásech a vývoj algoritmů pro zpracování dat projektu NASA RBSP, 2010-2012, řešitel (ÚFA): Santolík, O. Detaily
 • MŠMT. ME10077, Změny v trendech celkového ozónu v Číně a v Evropě, 2010-2012, řešitel (ÚFA): Križan, P. Detaily
 • EU. MŠMT. 7E10048, European Planetology Network Research Infrastructure, 2010-2012, řešitel (ÚFA): Santolík, O.
 • MŠMT. LA09015, Aktivity v rámci IAGA, 2009-2012, řešitel (ÚFA): Koucká Knížová, P. Detaily
 • MŠMT. ME09033, Velmi krátkodobá srážková a hydrologická předpověď zaměřená na prognózu přívalových povodní, 2009-2012, řešitel (ÚFA): Sokol, Z., tým: Pešice P. Detaily
 • MŠMT. ME09107, Studium šíření elektromagnetických vln pozorovaných na umělé družici DEMETER, 2009-2012, řešitel (ÚFA): Santolík, O. Detaily
 • MŠMT. OC09027, Vliv oblaků, mlh a deště na optické i radiové bezdrátové spoje, 2009-2012, řešitel (ÚFA): Fišer, O. Detaily
 • MŠMT. LA09015, Aktivity v rámci IAGA, 2009-2012, Koucká Knížová, Petra, řešitel (ÚFA): Koucká Knížová, P. Detaily
 • MŠMT. ME09098, Příjem a zpracování vědeckých dat projektu CLUSTER v Panské Vsi, 2009-2011, řešitel (ÚFA): Šimůnek, J. Detaily

Ostatní

 • OPPK, Modernizace HPC systému ÚFA, 2015, řešitel (ÚFA): Štverák, , tým: Arazimová Marta, Zacharov Petr Detaily
 • UK v Praze, č. 851713, Simulace konvekčních a vrstevnatých srážek v klimatických modelech, 2013-2014, řešitel (ÚFA): Rulfová, Z.
 • AV ČR. M100421206, Měření a analýza elektromagnetických vln v atmosféře a ionosféře Země: družicový projekt TARANIS a související pozemní a balonová měření, 2012–2015, řešitel (ÚFA): Santolík, O.
 • AV ČR. M100421201, Coupling v systému atmosféra - ionosféra vyvolaný krátkoperiodickou vlnovou aktivitou, 2012-2015, řešitel (ÚFA): Laštovička, J. Detaily
 • AV ČR. KJB300420904, Výšková závislost driftů v ionosféře v oblasti 90-150 km, 2009-2011, řešitel (ÚFA): Kouba, D. Detaily
 • AV ČR. Kód IAA300420704, Tok CO2 nezachytitelný eddy kovariančním měřením v noci, 2008-2011, řešitel (ÚFA): Sedlák, P., tým: Potužníková K., Hanslian D., Hošek J., Koucká Knížová P.
 • AV ČR. IAA300420805, Extraterestrické vlivy na atmosférickou cirkulaci v mírných a vysokých zeměpisných šířkách, 2008-2011, řešitel (ÚFA): Huth, R. Detaily
 • AV ČR. IAA300420806, Pravděpodobnostní scénáře klimatu pro Českou republiku, 2008-2011, řešitel (ÚFA): Dubrovský, M. Detaily
 • AV ČR. IAA300420702, Kinetické procesy ve slunečním větru, 2007-2011, řešitel (ÚFA): Hellinger, P. Detaily
 • AV ČR. IAA300420704, Variabilita sporadické E vrstvy, 2007-2011, řešitel (ÚFA): Koucká Knížová, P. Detaily