Probíhající projekty

Zahraniční

GAČR

MŠMT

Ostatní

  • MZE. QJ1520265, Vliv variability krátkodobých srážek a následného odtoku v malých povodích České republiky na hospodaření s vodou v krajině, 2015–2017, řešitel (ÚFA): Müller, M. Detaily