Technické přístroje

Autor/autoři

Rok realizace

Název 

Chum J., Vojta J., Fišák J.

2011

Měřič množství usazených srážek

Vojta J., Chum J., Hruška F.

2011

Měřič úhlu dopadajícího světelného záření

Hruška F., Šmilauer J. , Kolmašová I., Klas J., Baše J.

2010

Přístroj na měření parametrů termálního plazmatu

Vojta J., Šimůnek J., Chum J., Šmilauer J., Baše J., Střihavka F., Honc M., Czapek A. 

2006

Parabolická anténa 4,2 ms vysoce přesným naváděním podle programu nebo intensity signálu družic, pracující v pásmech 2 GHz a 8 GHz 2006

 

Chum J., Vojta J., Fišák J., Hošek J. 

2005

Přístroj pro měření námrazy

Chum J., Vojta J., Hruška F., Baše J. 

2005

Digitální sluneční senzor

 Specializované mapy 

Autor/autoři

Rok realizace

Název

Řezáčová D., Sokol Z.

2010

Vliv rozšíření elektrárny Temelín na mikroklima, využití chladích věží s vynuceným tahem (Grafické soubory v elektronické podobě: mapa změny teploty, vlhkosti, slunečního svitu a četnosti přízemních mlh a námrazy)

Hošek J., Hanslian D., Svoboda J., Chládová Z., Pop L.

2009

Mapa průměrné rychlosti větru ve 100m nad zemským povrchem

Hošek J., Hanslian D.

2009

Území s dostatečným větrným potenciálem pro výstavbu větrných elektráren

Řezáčová D., Sokol Z.

2009

Vliv rozšíření elektrárny Temelín na mikroklima

 Metody, postupy, vzory  

Autor/autoři

Rok realizace

Název

Řezáčová D., Sokol Z.

2009

Matematický model pro simulaci vleček z chladících věží CT-PLUME/2

Fišer O.

2007

Metodika zpracování záznamů člunkových srážkoměrů

Fišer O.

2007

Rychlé algoritmy počítající rozptylové funkce dešťových kapek

Sokol Z, Štekl J., Hanslian D., Hošek J., Jež, J.

2007

Časová a prostorová variabilita rychlosti větru se zřetelem na činnost větrných elektráren (Publikace vztahů a tabulek, které umožňují výpočet charakteristik časové a prostorové variability rychlosti větru na území ČR)

 Další výsledky výzkumu

Autor/autoři

Rok realizace

Název

Hanslian D., Hošek J., Chládová Z., Pop L., Svoboda J., Štekl J.

2007

Určení potenciálu větrné energie na území České republiky (Výpočet technického potenciálu větrné energie na území ČR, odhad realizovatelného potenciálu, mapa… podklad pro energetické plánování a energetickou politiku státu)