Ústav fyziky atmosféry AV ČR, v. v. i. se zabývá badatelským i cíleným výzkumem atmosféry v celém jejím vertikálním rozsahu. Vědecká činnost je rozvíjena především v těchto směrech: fyzika mezní vrstvy atmosféry, mezosynoptická a aplikovaná meteorologie, klimatologie, aeronomie, fyzika horní atmosféry a fyzika ionosféry a magnetosféry. V rámci AV ČR je náš ústav jediným pracovištěm, které se touto problematikou zabývá. Součástí činnosti ústavu je provoz pěti observatoří (tří meteorologických, ionosférické a družicové) a odborná posudková činnost.

V současné době nebo v následujících letech se budeme zabývat následujícími okruhy výzkumu:

 • Výzkum extrémních meteorologických jevů a zpřesnění jejich předpovědi
 • Vliv srážek na zatížení lokality chemickým znečištěním
 • Vliv oblačnosti a srážek na šíření mikrovln
 • Výzkum nových metod kvantitativní předpovědi lokálních přívalových srážek a jejich hydrologické odezvy v režimu od nowcastingu do krátkodobé numerické předpovědi včetně ensemblového přístupu
 • Vliv terénu na turbulentní proudění vzduchu, výměnu látek a energie mezi zemským povrchem porostlým vegetací a atmosférou, prostorové rozložení extrémních rychlostí větru
 • Modelování budoucí očekávané regionální a lokální klimatické změny s využitím zejména statistických metod
 • Analýza proměnlivosti atmosférické cirkulace s důrazem na vývoj metodik a na vlivy sluneční a geomagnetické aktivity
 • Modelování extrémů v klimatologii
 • Validace globálních a regionálních klimatických modelů s důrazem na proměnlivost klimatu, extrémní jevy a souvislost přízemních klimatických prvků s atmosférickou cirkulací
 • Dopady počasí a změny klimatu na ekosystémy a společnost
 • Atmosférické vlny a jejich vliv na horní atmosféru a ionosféru
 • Kosmické počasí a jeho vliv na ionosféru a horní atmosféru
 • Dlouhodobé trendy v systému ionosféra-atmosféra
 • Dynamika stratosféry a ozon
 • Monitoring ionosféry a vědecké využití dat ze systému Galileo
 • Studium vazeb mezi neutrální a ionizovanou atmosférou
 • Studium vlnových jevů v atmosféře, ionosféře a magnetosféře
 • Dynamika a složení ionosféry a plazmasféry, studium struktury magnetosféry
 • Konstrukce přístrojů pro družicová a pozemní měření, sběr a zpracování experimentálních dat
 • Provoz telemetrické družicové stanice na observatoři Panská Ves
 • Fyzika kosmického plazmatu ionosféry a magnetosféry Země, ionosfér a magnetosfér planet sluneční soustavy a slunečního větru
 • Experimentální a teoretický výzkum vln, nestabilit, nelineárních jevů a vzájemného působení vln a částic v kosmickém plazmatu
 • Numerická simulace interakce slunečního větru s magnetizovanými a nemagnetizovanými tělesy
 • Numerická simulace kinetických procesů ve slunečním větru
 • Numerická simulace interakce magnetosférického plazmatu obřích planet s jejich měsíci