Spolupráce s vysokými školami na uskutečňování bakalářských, magisterských a doktorských studijních programů

  • Matematicko-fyzikální fakulta UK - bakalářský program Fyzika, magisterský a doktorské programy Meteorologie a klimatologie a Fyzika povrchů a ionizovaných prostředí
    • semináře
  • Přírodovědecká fakulta UK - bakalářský a magisterský program Fyzická geografie, doktorské programy Fyzická geografie a geoekologie a Fyziologie živočichů
  • Dopravní fakulta ČVUT - bakalářský program Profesionální pilot
  • Fakulta elektrotechniky a informatiky UPCE - bakalářský program Informační technologie a bakalářksý, magisterský a doktorský program Elektrotechnika a informatika
  • Česká zemědělská univerzita - magisterský program Natural Resources and Environment
  • Fakulta životního prostředí UJEP - magisterský program Ekologie a ochrana prostředí