O. Fišer -  Vědecká rada Fakulty elektrotechniky a informatiky Univezity Pardubice

J. Laštovička - Vědecká rada Matematicko-fyzikální fakulty UK Praha

D. Řezáčová - Vědecká rada Přírodovědecké fakulty UK Praha