Spolupracujeme s následujícími institucemi

  • Astronomický ústav AV ČR
  • University Firenze, Italy
  • CESR-CNRS, Toulouse, France
  • Department of Physics, University of Alberta, Edmonton, Canada
  • Goddard Space Flight Center, Greenbelt, USA
  • RSSD-ESTEC, The Netherlands
  • Jet Propulsion Laboratory, Passadena, USA
  • LESIA-CNRS, Paris, France
  • Space Sciences Lab, University of California, Berkeley, USA
  • Institute of Geophysics and Planetary Physics (IGPP), University of California, Los Angeles, USA