Rada instituce

předseda prof. RNDr. Ondřej Santolík, Dr.
místopředseda Ing. Dalia Obrazová (Burešová), CSc.
tajemník RNDr. Pavel Sedlák, CSc.
interní členové Ing. Jaroslav Chum, Ph.D.
RNDr. Jan Kyselý, Ph.D. 
RNDr. Jan Laštovička, DrSc.
doc. RNDr. Zbyněk Sokol, CSc.
Ing. Jan Souček, Ph.D.
externí členové RNDr. Radmila Brožková, CSc., Český hydrometeorologický ústav, Praha
RNDr. Pavel Hejda, CSc., Geofyzikální ústav AV ČR, v. v. i.
RNDr. Radan Huth, DrSc., Přírodovědecká fakulta UK, Praha
doc. RNDr. Lubomír Přech, Dr., Matematicko-fyzikální fakulta UK, Praha