Oddělení meteorologie vzniklo v roce 1994 sloučením oddělení mezometeorologie a oddělení mezní vrstvy atmosféry. Od června 1998 pod něj spadají meteorologické observatoře Milešovka a Kopisty.


Témata našeho současného výzkumu:

  • objektivní metody pro zpřesnění lokální předpovědi meteorologických jevů, především přívalových srážek z konvekčních bouří
  • matematické modelování proudění v mezní vrstvě atmosféry
  • chemické a fyzikální vlastnosti mlh a nízké oblačnosti a šíření škodlivých látek v atmosféře
  • vliv oblačnosti a srážek na útlum elektromagnetických vln
  • interpretace měření meteorologických radiolokátorů
  • příčiny extrémních srážek na území ČR

Více informací k jednotlivým tématům najdete v sekci projekty.