Počasí z meteorologické stanice ÚFA AV ČR
Na zahradě Ústavu fyziky atmosféry probíhají měření atmosférického tlaku, teploty a vlhkosti vzduchu, směru a rychlosti větru a množství srážek. Měření jsou prováděna automatickou stanicí WS 981 firmy ANEMO.
Na našich webových stránkách jsou vystaveny grafy vývoje jednotlivých veličin za posledních 24 hodin (interval 2 min.), 7 dní (interval 15 min.) a 30 dní (interval 1 hod.).
Grafy jsou aktualizovány zhruba každých 15 minut.

 Měření za posledních 24 hodin

   Měření za posledních 7 dní

 

   Měření za posledních 30 dní