Výzkum vhodnosti lokalit v ČR z hlediska zásob větrné energie a zpracování metodiky pro posuzovací a schvalovací řízení při zavádění větrných elektráren

RNDr. Josef Štekl, CSc., Mgr. David Hanslian, Mgr. Jiří Hošek, RNDr. Jacek Kerum, RNDr. Zbyněk Sokol, CSc., RNDr. Jaroslav Svoboda, CSc.

 • Text zprávy (pdf, 2,6 MB)
 • Text zprávy bez obrázků (pdf, 880,1 kB)
 • Všechny přílohy (zip, 9,1 MB)
 • Příloha 1 - přehled použitých stanic (pdf, 366,2 kB)
 • Příloha 2 - model VAS - mezivýsledek: průměrná rychlost v 10 m (jpg, 287,3 kB)
 • Příloha 3 - metoda VAS/WAsP: porovnání naměřených a modelovaných rychlostí větru - tabulka (pdf, 158,1 kB)
 • Příloha 4 - metoda VAS/WAsP: porovnání naměřených a modelovaných rychlostí větru - graf (pdf, 53,9 kB)
 • Příloha 5a - model VAS/WAsP: průměrná rychlost větru v 10 m - západní část (jpg, 531 kB)
 • Příloha 5b - model VAS/WAsP: průměrná rychlost větru v 10 m - střední část (jpg, 627,3 kB)
 • Příloha 5c - model VAS/WAsP: průměrná rychlost větru v 10 m - východní část (jpg, 438,8 kB)
 • Příloha 6 - model VAS/WAsP: průměrná rychlost větru v 10 m ze severního sektoru (jpg, 441 kB)
 • Příloha 7 - model VAS/WAsP: průměrná rychlost větru v 10 m ze severovýchodního sektoru (jpg, 432 kB)
 • Příloha 8 - model VAS/WAsP: průměrná rychlost větru v 10 m z východního sektoru (jpg, 535,5 kB)
 • Příloha 9 - model VAS/WAsP: průměrná rychlost větru v 10 m z jihovýchodního sektoru (jpg, 553,5 kB)
 • Příloha 10 - model VAS/WAsP: průměrná rychlost větru v 10 m z jižního sektoru (jpg, 550,6 kB)
 • Příloha 11 - model VAS/WAsP: průměrná rychlost větru v 10 m z jihozápadního sektoru (jpg, 458,3 kB)
 • Příloha 12 - model VAS/WAsP: průměrná rychlost větru v 10 m ze západního sektoru (jpg, 456,2 kB)
 • Příloha 13 - model VAS/WAsP: průměrná rychlost větru v 10 m ze severozápadního sektoru (jpg, 456,5 kB)
 • Příloha 14a - model PIAPBLM: průměrná rychlost větru v 10 m - západní část (jpg, 450,4 kB)
 • Příloha 14b - model PIAPBLM: průměrná rychlost větru v 10 m - střední část (jpg, 521,5 kB)
 • Příloha 14c - model PIAPBLM: průměrná rychlost větru v 10 m - východní část (jpg, 360 kB)
 • Příloha 15 - model PIAPBLM: porovnání naměřených a modelovaných rychlostí větru (pdf, 91,1 kB)
 • Příloha 16 - umístění vybraných meteorologických stanic (pdf, 437,6 kB)
 • Příloha 17 - spočtené a změřené růžice a histogramy pro vybrané meteorologické stanice (adresář)
 • Příloha 18 - porovnání průměrné rychlosti v 10 m podle modelu VAS/WAsP a PIAPBLM (jpg, 393,3 kB)
 • Příloha 19 - námrazoměr vyvíjený Ústavem fyziky atmosféry - poster (jpg, 764,4 kB)
 • Příloha 20 - struktura souboru STIN.VST (pdf, 104,8 kB)
 • Příloha 21 - příklad výstupu modelu STIN (pdf, 48,7 kB)