Aktuální předpověď teploty a stavu vozovky na trase Ostrov – Cínovec

V rámci programu Strategie AV21 jsme ve spolupráci s Českým hydrometeorologickým ústavem a firmou ChanGroup připravili výpočet a prezentaci aktuální předpovědi teploty a stavu vozovky na trase Ostrov – Cínovec.

Předpověď je počítána modelem FORTE vyvinutým v oddělení meteorologie Ústavu fyziky atmosféry AVČR, v. v. i. Model je založen na řešení rovnice tepelné bilance a využívá data ze silničních stanic a předpovědi numerického modelu ALADIN provozovaného Českým hydrometeorologickým ústavem. Novým rysem modelu FORTE, který je testován na této aplikaci, je výpočet zastínění slunečního svitu přirozenými překážkami v okolí silnice. V současné aplikaci je rozlišení modelu přibližně 3 km (předpověď se počítá pro úseky silnice o délce 3 km). Po otestování předpokládáme zvýšení rozlišení až na 500 m. Model počítá předpověď každou celou hodinu a délka předpovědi je 18 hodin. Řešení grafického zobrazení předpovědí probíhá.


Systém pro předpověď stavu povrchu vozovky na území ČR

Bude vytvořen systém pro předpověď stavu pozemních komunikací s akcentem na zimní období. Systém bude využívat aktuální data ze silničních meteorologických stanic (SMS) ŘSD ČR, profesionálních meterologických stanic ČHMÚ a výstupů lokalního numerického modelu pro omezenou oblast střední Evropy. Na základě příslušné fyzikální parametrizace bude automaticky vydávat předpověď s tím, že do technologické linky bude zahrnut lidský faktor s možností verifikace modelových dat. Systém bude využitelný správci komunikací - dispečerská pracoviště ŘSD ČR, Správami údržby silnic a příslušnými správami větších měst pro operativní nasazení techniky zajišťující údržbu. Dále bude systém využíván pro optimalizaci dopravy a zajištění bezpečností motoristů. Nezanedbatelným faktorem by měla být návaznost na systémy optimalizující úspory posypových materiálů a zásahy v zimním období. Během zbývající části sezóny se využitelnost soustředí na operativní řízení a plánování oprav komunikací.


Příklad předpovědi povrchové teploty silnice:

 

Modrá barva - plná křivka - předpověď povrchové teploty vozovky (tlustá bez radiace, tenká s radiací) z modelu METRo.

Modrá barva - čárkovaná křivka - měření povrchové teploty vozovky.

Červená barva - plná křivka - předpověď teploty vzduchu ve 2 metrech z modelu ALADIN interpolovaná do polohy stanice.

Červená barva - čárkovaná křivka - měření teploty vzduchu ve 2 metrech.

Zelená barva - plná křivka - předpověď teploty rosného bodu ve 2 metrech z modelu ALADIN interpolovaná do polohy stanice.

Zelená barva - čárkovaná křivka - měření teploty rosného bodu ve 2 metrech.

Černá až světle šedá barva - starší předpovědi povrchové teploty vozovky modelem METRo, čím světlejší barva, tím starší předpověď (viz legenda v pravém horním rohu obrázku).

Světle modré sloupečky - srážky (předpovězené i měřené).


Předpověď teploty povrchu pro stanice:

A005 - Poříčany D0 A020 - Poříčany D0 A909 - Cínovecká

K013 - Damice I/13 K015 - Ostrov n.O. I/13 K017 - Boč I/13

K018 - Boč 2 I/13 U036 - Prunéřov I/13 U037 - Prunéřov 2 I/13
A906 - Strahovský tunel - nezastíněná A918 - Strahovský tunel - zastíněná  
 

 


Software ProcAladin:

Software ProcAladin je určený k převodu gridových předpovědí NWP modelu ALADIN (ČHMÚ) na vstupní soubory pro silniční model FORTE ve formátu XML.