Předpověď teploty a stavu povrchu silnic na území Prahy pro zimní období - ICEWARN

Cílem projektu je připravit nástroj pro předpověď teploty povrchu silnic a předpovědi stavu povrchu vozovky, který bude operativně počítat a aktualizovat předpovědi. Smyslem projektu je poskytovat předpovědi zákazníkům, mezi které budou patřit především organizace odpovědné za provoz na silnicích: Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a případně Dopravní podnik hl. m. Prahy a Ředitelství silnic a dálnic ČR (pro dálniční úseky na území Prahy a v bezprostředním okolí), ale i veřejnost.

První výsledky projektu

V první části projektu byl zprovozněn systém ICEWARN, který běží v kvazioperatvním provozu a ÚFA AVČR a počítá předpovědi teploty a stavu povrchu pro šest velkých úseků silnic a několik kratších úseků v Praze:

  • Jižní spojka a navazující silnice od Slivence po Horní Počernice (K Barrandovu, Barrandovský most, Jižní spojka, Štěrboholská spojka, Pražský okruh, Novopacká)
  • Magistrála od Průhonic k Panenským Břežanům (Brněnská, 5. května, Legerova, Wilsonova, Hlávkův most, Argentinská, most Barikádníků, V Holešovičkách, Liberecká, Cínovecká)
  • Rozvadovská spojka od křížení s Pražským okruhem po křižovatku s Bucharovou
  • Čimická - Zenklova od stanice autobusu Sídliště Čimice přes ulici Nad Šutkou až po křížení ulice Zenklova a Sokolovská
  • Průmyslová od D8 po silnici Kbelská přes Průmyslovou a od křížení Průmyslové, Černokostelecké a Jižní spojky po Kutnohorské a Přátelství až na pozici stanice A904 - Uhříněves
  • Vídeňská od Jižní spojky až k přivaděči na Pražský okruh

V tabulce jsou zobrazeny předpovědi teploty a stavu povrchu pro 1-6 hodin předpovědi pro 6 vybraných silniční stanice v Praze.

Teplota povrchu +1h Stav povrchu +1h A902 - Cínovecká
   
Teplota povrchu +2h Stav povrchu +2h A903 - Spořilov
     
Teplota povrchu +3h Stav povrchu +3h A909 - Cínovecká
     
Teplota povrchu +4h Stav povrchu +4h A914 - Jižní spojka
     
Teplota povrchu +5h Stav povrchu +5h A917 - Slivenec
Teplota povrchu +6h Stav povrchu +6h A919 - Běchovice