Předpověď teploty a stavu povrchu silnic na území Prahy pro zimní období - ICEWARN

Cílem projektu je připravit nástroj pro předpověď teploty povrchu silnic a předpovědi stavu povrchu vozovky, který bude operativně počítat a aktualizovat předpovědi. Smyslem projektu je poskytovat předpovědi zákazníkům, mezi které budou patřit především organizace odpovědné za provoz na silnicích: Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a případně Dopravní podnik hl. m. Prahy a Ředitelství silnic a dálnic ČR (pro dálniční úseky na území Prahy a v bezprostředním okolí), ale i veřejnost.

První výsledky projektu

V první části projektu byl zprovozněn systém ICEWARN, který běží v kvazioperatvním provozu a ÚFA AVČR a počítá předpovědi teploty a stavu povrchu pro dva úseky silnic v Praze:

  • Jižní spojka a navazující silnice od Slivence po Horní Počernice (K Barrandovu, Barrandovský most, Jižní spojka, Štěrboholská spojka, Pražský okruh, Novopacká)
  • Magistrála od Průhonic k Panenským Břežanům (Brněnská, 5. května, Legerova, Wilsonova, Hlávkův most, Argentinská, most Barikádníků, V Holešovičkách, Liberecká, Cínovecká)

V tabulce jsou zobrazeny předpovědi teploty a stavu povrchu pro 1-4 hodiny předpovědi pro 4 vybrané silniční stanice v Praze.

Teplota povrchu +1h Stav povrchu +1h A902 - Cínovecká
   
Teplota povrchu +2h Stav povrchu +2h A903 - Spořilov
     
Teplota povrchu +3h Stav povrchu +3h A914 - Jižní spojka
     
Teplota povrchu +4h Stav povrchu +4h A917 - Slivenec