Dokončené projekty

Zahraniční

GAČR

 • GA ČR. GA13-34856S, Pokročilé metody náhodných polí v asimilaci dat pro krátkodobou předpověď počasí, 2013-2016, řešitel (ÚFA): Pešice, P. Detaily
 • GA ČR. GPP209/12/P701, Odhad nejistoty předpovědi konvektivních srážek s využitím regionálního ensemblového systému, 2012-2014, řešitel (ÚFA): Zacharov, P. Detaily
 • GA ČR. GAP209/11/2045, Kontrola vnitřních stavů systému při kontinuálních simulacích četnosti povodní na základě terénních dat o nasycenosti povodí, 2011-2015, řešitel (ÚFA): Řezáčová, D., tým: Zacharov, P.; Pešice, P. Detaily
 • GA ČR. GAP102/11/1376, Výzkum vlivu zhoršených přenosových podmínek na vlastnosti budoucích pozemních širokopásmových bezdrátových systémů, 2011-2013, řešitel (ÚFA): Fišer, O. Detaily
 • GA ČR. GAP209/11/1990, Povětrnostní extrémy v České republice a jejich vztah k meso-alfa strukturám v polích meteorologických veličin, 2010-2014, řešitel (ÚFA): Kašpar, M. Detaily
 • GA ČR. GA205/09/1918, Rozpustná a nerozpustná frakce anorganických polutantů v různých druzích srážek, jejich kvantifikace a vstup těchto látek do ekosystémů, 2009-2013, řešitel (ÚFA): Fišák, J. Detaily
 • GA ČR. GA205/07/0905, Využití distančních měření při modelování a monitorování silných konvektivních bouří, 2007-2011, Příjemce: ÚFA, Spolupříjemce: ČHMÚ, řešitel (ÚFA): Sokol, Z., tým: Zacharov P., Detaily

TAČR

MŠMT

 • MŠMT. LD13036, Vliv atmosféry na útlum signálu bezkabelových optických spojů se zřetelem na vliv turbulencí a větru, 2013-2015, řešitel (ÚFA): Fišer, O. Detaily
 • MŠMT. LD11044, Verifikace numerické předpovědi konvektivních srážek - hodnocení účinnosti fyzikálních parametrizací, 2011-2014, řešitel (ÚFA): Řezáčová, D., tým: Bližňák, V.; Pešice, P.; Sokol, Z.; Zacharov, P. Detaily
 • MŠMT. ME09033, Velmi krátkodobá srážková a hydrologická předpověď zaměřená na prognózu přívalových povodní, 2009-2012, řešitel (ÚFA): Sokol, Z., tým: Pešice P. Detaily
 • MŠMT. OC09027, Vliv oblaků, mlh a deště na optické i radiové bezdrátové spoje, 2009-2012, řešitel (ÚFA): Fišer, O. Detaily

Ostatní