Probíhající projekty

GAČR

  • GAČR 17-23773S, Extremita a prediktabilita srážkových událostí v závislosti na jejich vlastnostech, atmosférické cirkulaci a termodynamických podmínkách, 2017-2019, ÚFA, řešitel (ÚFA): Müller, M., tým: Kašpar, M., Bližňák, V., Zacharov, P., Kvak, R.,
  • GA ČR. GA13-34856S, Pokročilé metody náhodných polí v asimilaci dat pro krátkodobou předpověď počasí, 2013-2016, řešitel (ÚFA): Pešice, P. Detaily

Ostatní