Seznam probíhajících a dokončených projektů

Zahraniční

GAČR

TAČR

MŠMT

  • MŠMT. LD13036, Vliv atmosféry na útlum signálu bezkabelových optických spojů se zřetelem na vliv turbulencí a větru, 2013-2015, řešitel (ÚFA): Fišer, O. Detaily
  • MŠMT. LD11044, Verifikace numerické předpovědi konvektivních srážek - hodnocení účinnosti fyzikálních parametrizací, 2011-2014, řešitel (ÚFA): Řezáčová, D., tým: Bližňák, V.; Pešice, P.; Sokol, Z.; Zacharov, P. Detaily
  • MŠMT. ME09033, Velmi krátkodobá srážková a hydrologická předpověď zaměřená na prognózu přívalových povodní, 2009-2012, řešitel (ÚFA): Sokol, Z., tým: Pešice P. Detaily
  • MŠMT. OC09027, Vliv oblaků, mlh a deště na optické i radiové bezdrátové spoje, 2009-2012, řešitel (ÚFA): Fišer, O. Detaily

Ostatní