Zajímavé publikace týkající se observatoře Milešovka:

Počet publikací v jednotlivých desetiletých obdobích

(převzato z Řezáčová, Meteorologické zprávy, 6, 2005)
A: Obecné práce o Milešovce
B: Práce věnované historii meteorologické observatoře
C: Meteorologické a klimatologické studie věnované výhradně či z větší části Milešovce
D: Meteorologické a klimatologické studie, v nichž je uváděna Milešovka
E: Práce využívající údaje z Milešovky.
Rozdělení publikací do kategorií bylo převzato z Brázdil a kol.(1999).