110 let měření na observatoři Milešovka

Observatoř Milešovka zahájila měření 1.1.1905 a v roce 2015 tedy oslaví již 110 let nepřetržitého meteorologického měření.

V rámci oslav proběhl dne 3.9.2015 odborný seminář "110 let observatoře Milešovka" určený pro úzkou skupinu zainteresovaných a 5-6.9.2015 proběhla akce "110 let observatoře Milešovka" pro veřejnost.

3.9.2015 - odborný seminář "110 let observatoře Milešovka"

Seminář určený pro úzkou skupinu zainteresovaných proběhl 3.9.2015 v prostorách Chaty Milešovka. Na semináři zazněly příspěvky o historických a současných měření na observatoři, o měření znečištění ovzduší, příspěvky o CHKO České středohoří, flóře Milešovky apod.

Fotogalerie (Viktor Černoch, AV ČR)

 

5-6.9.2015 - akce pro veřejnost "110 let observatoře Milešovka"

Akce seznamující širokou veřejnost s prostředím Milešovky, měřením na observatoři, CHKO České středohoří apod.

110 let měření na plakátěPrezentace ČHMÚ (foto D.Richterová)Prezentace ÚFA AVČR - met. stanice a heliograf (foto D.Richterová)

 


Odkazy v médiích:


Publikace v souvislosti s výročím observatoře:


Akce proběhly za finanční podpory Výzkumného programu Přírodní hrozby - Strategie AV21 a pod záštitou České komise pro UNESCO.