Oddělení kosmické fyziky

Lehčí ilustrované čtení:

Malý ptáček Malý chorus Malá hádanka

Výukové video "Vlny v ionosféře a magnetosféře Země":

Video

Jan Souček: "Sonda určená na gril" (http://vesmir.cz)

Soucek

Ivana Kolmašová:"Stopování skřítků a dalších přízračných jevů" (http://vesmir.cz)

Kolmasova