Historie

Observatoř Dlouhá Louka byla v době svého zřízení v roce 1993 zapojena do projektu „Experimentální větrná elektrárna", financovaného Českými energetickými závody (ČEZ). Na Dlouhé Louce byla postavena specializovaná observatoř s meteorologickým stožárem a experimentální větrnou turbínou EWT 315kW. Výzkum byl zaměřen na měření vertikálního profilu rychlosti větru a charakteristik turbulence v horské lokalitě a na vyhodnocení vlivu turbulence, námrazy a elektrických výbojů na provoz a výkon větrné turbíny. Na observatoři pracovala v letech 1993–2000 stálá obsluha měřících přístrojů a větrné elektrárny. Po skončení čtyřletého projektu v roce 2000 byla elektrárna demontována a v současné době je umístěna na Božím Daru. Měření větruzůstalo v omezené míře zachováno, činnost stálé obsluhy observatoře byla téhož roku ukončena. V roce 2010 bylo ve spodní části měřícího stožáru vybudováno dřevěné zastřešení z důvodu zabezpečení elektrických zařízení a měřících datalogerů.