Meteorologická observatoř Dlouhá Louka

Observatoř Dlouhá Louka se nachází ve východní části Krušných hor, v nadmořské výšce 885 m n. m. Observatoř patří do katastru obce Osek, okres Litvínov. Měřící stožár příhradové konstrukce je situován východně od chatové osady Dlouhá Louka. Nachází se tak na samotném okraji plochých vrcholových partií Krušných hor, přímo nad průmyslovou Mosteckou pánví. Svojí polohou tak doplňuje observatoře na Milešovce, nacházející se na protilehlé straně Mostecké pánve, a v Kopistech, které leží na jejím dně. Celková výška stožáru je 51 m, ve výškových úrovních 10, 15, 30 a 48 m nad zemí se nacházejí měřící plošiny.

Odkazy