Výzkum oddělení klimatologie pokrývá tři základní oblasti: statistickou klimatologii, tj. vývoj a implementaci statistických metod ve výzkumu klimatu; nedávnou proměnlivost klimatu; a změnu klimatu, včetně její detekce, scénářů možného budoucího vývoje klimatu a dopadů.