Seznam probíhajících a dokončených projektů k roku 2015

Zahraniční

GAČR

MŠMT

Ostatní

  • UK v Praze, č. 851713, Simulace konvekčních a vrstevnatých srážek v klimatických modelech, 2013-2014, řešitel (ÚFA): Rulfová, Z.
  • AV ČR. IAA300420805, Extraterestrické vlivy na atmosférickou cirkulaci v mírných a vysokých zeměpisných šířkách, 2008-2011, řešitel (ÚFA): Huth, R. Detaily
  • AV ČR. IAA300420806, Pravděpodobnostní scénáře klimatu pro Českou republiku, 2008-2011, řešitel (ÚFA): Dubrovský, M. Detaily