Seznam probíhajících a dokončených projektů k roku 2015

Zahraniční

GAČR

MŠMT

  • MŠMT. 7AMB16AT020, Vývoj vícestaničního stochastického meteorologického generátoru pro použití v hydrologickém modelování sněhové pokrývky, 2016-2017, řešitel (ÚFA): Dubrovský, M. Detaily
  • MŠMT. 7AMB15AR001, Vlivy změny klimatu na horké vlny a pravděpodobnosti jejich opakování, 2015–2016, řešitel (ÚFA): Kyselý, J. Detaily
  • MŠMT. LD12029, Downscaling globálních klimatických modelů pomocí stochastického meteorologického generátoru, 2012-2015, řešitel (ÚFA): Dubrovský, M. Detaily
  • MŠMT. LD12053, Vyhodnocení vlivu proměnlivosti sluneční aktivity na atmosférickou cirkulaci v pozorováních i modelech, 2012-2015, řešitel (ÚFA): Huth, R. Detaily
  • MŠMT. 7AMB12AR005, Horké vlny v měnícím se klimatu: statistická a dynamická perspektiva, 2012-2013, řešitel (ÚFA): Kyselý, J. Detaily
  • MŠMT. 7AMB12AR019, Vlivy proměnlivosti sluneční aktivity na atmosférickou cirkulaci jižní polokoule a jihoamerické klima v časových měřítkách roků až tisíciletí, 2012-2013, řešitel (ÚFA): Huth, R., tým: Novotná Dagmar Detaily
  • Evropský sociální fond a MŠMT ČR. CZ.1.07./2.3.00/20.0086, KLIMATEXT, 2011-2014, Picek, J., řešitel (ÚFA): Rulfová, Z.

Ostatní

  • UK v Praze, č. 851713, Simulace konvekčních a vrstevnatých srážek v klimatických modelech, 2013-2014, řešitel (ÚFA): Rulfová, Z.
  • AV ČR. IAA300420805, Extraterestrické vlivy na atmosférickou cirkulaci v mírných a vysokých zeměpisných šířkách, 2008-2011, řešitel (ÚFA): Huth, R. Detaily
  • AV ČR. IAA300420806, Pravděpodobnostní scénáře klimatu pro Českou republiku, 2008-2011, řešitel (ÚFA): Dubrovský, M. Detaily