Ke dni 1.1.2019 se spojily oddělení Aeronomie a oddělení Horní Atmosféry do Oddělení Ionosféry a aeronomie.