Oddělení horní atmosféry

Seznam probíhajících a dokončených projektů

GAČR

  • GA ČR. GC15-07281J, Jevy spojující neutrální a ionizovanou atmosféru, 2015–2017, řešitel (ÚFA): Chum, J. Detaily
  • GA ČR. GA14-19376S, Působení ICMEs a CIRs na zemskou magnetosféru, 2014–2016, Řešitel: Prof. RNDr. Zdeněk Němeček, DrSc., řešitel (ÚFA): Šimůnek, J. Detaily
  • GA ČR. GAP209/10/2086, Modelování variability parametrů termálního plazmatu v horní ionosféře a vnitřní magnetosféře Země, 2010-2012, řešitel (ÚFA): Truhlík, V., tým: Podolská K., Detaily
  • GA ČR. GA205/09/0170, Role poruch ve slunečním větru při předpovědi kosmického počasí, 2009-2013, řešitel (ÚFA): Šimůnek, J. Detaily
  • GA ČR. GA205/09/1253, Elektromagnetické jevy spojující troposféru, mezosféru, ionosféru a magnetosféru, 2009-2013, řešitel (ÚFA): Chum, J. Detaily

MŠMT

  • MŠMT. LH14194, Vývoj, výroba a dodání slunečního čidla DSS-LG, pracujícího v komplexu s přístrojem BMSW-LG kosmického projektu „Luna-Glob“, 2014–2016, řešitel (ÚFA): Vojta, J. Detaily
  • MŠMT. LH12230, Účast telemetrické stanice Panská Ves v kosmickém projektu Čibis-M a s tím spojená modernizace programových a technických prostředků, 2012–2013, řešitel (ÚFA): Vojta, J. Detaily
  • MŠMT. 7AMB12AR018, Dynamické vazby magnetosféra-ionosféra-troposféra a jejich vliv na proměnlivost ionosféry, 2012-2013, řešitel (ÚFA): Obrazová (Burešová), D. Detaily
  • MŠMT. LH11123, Modelování a analýza parametrů chladného plazmatu na základě měření na umělých družicích Země, 2011-2014, řešitel (ÚFA): Truhlík, V. Detaily
  • MŠMT. LG11032, COSPAR 2011-2013, 2011-2013, řešitel (ÚFA): Truhlík, V. Detaily

Ostatní