Seznam probíhajících a dokončených projektů

Zahraniční

GAČR

 • GA ČR. GA15-03909S, Scénář dlouhodobých trendů v systému stratosféra-mezosféra-termosféra-ionosféra, 2015–2017, řešitel (ÚFA): Laštovička, J., tým: Križan P., Kozubek M. Detaily
 • GA ČR. GA15-24688S, Proměnlivost ionosféry a neutrální atmosféry ve středních šířkách, 2015–2017, řešitel (ÚFA): Koucká Knížová, P., tým: Potužníková K., Mošna Z., Kouba D., Boška J. Detaily
 • GA ČR. GAP 13-09778P, Vlnová aktivita v troposféře a ionosféře v pásmu infrazvuku, 2013–2015, Šindelářová Tereza, řešitel (ÚFA): Šindelářová, T. Detaily
 • GA ČR. GAP209/12/2440, Dynamické vazby troposféra-ionosféra a jejich vliv na ionosférickou variabilitu, 2012–2016, řešitel (ÚFA): Obrazová (Burešová), D. Detaily
 • GA ČR. GAP209/11/1908, Ionosférická odezva na poruchy magnetického původu: fáze návratu do normálu, 2011-2014, řešitel (ÚFA): Obrazová (Burešová), D. Detaily
 • GA ČR. GAP209/10/1792, Dlouhodobé změny v systému atmosféra-ionosféra, 2010-2014, řešitel (ÚFA): Laštovička, J. Detaily
 • GA ČR. GA205/07/1367, Infrazvukové vlny v ionosféře a termosféře, 2007-2011, řešitel (ÚFA): Laštovička, J. Detaily

MŠMT

 • MŠMT. LG13042, Podpora účasti v řídících strukturách Mezinárodní asociace pro geomagnetizmus a aeronomii (IAGA), 2013-2015, řešitel (ÚFA): Koucká Knížová, P. Detaily
 • MŠMT 7E1202, Atmospheric dynamics InfraStructure in Europe (ARISE), 2012-2014, Laštovička, J., řešitel (ÚFA): Laštovička, J., tým: Laštovička, J. Detaily
 • MŠMT. LD12070, Dopad sluneční aktivity na horní atmosféru Země, 2012-2014, řešitel (ÚFA): Laštovička, J. Detaily
 • Galileo Supervising Authority (GSA)/ 7. rámcovy program EU. MŠMT. 7E10032, Podpora vědeckému výzkumu na bázi přijímačů GALILEO E5, 2010–2012, řešitel (ÚFA): Laštovička, J., tým: Boška J., Kouba D., Obrazová (Burešová) D., Mošna Z. Detaily
 • MŠMT. ME10077, Změny v trendech celkového ozónu v Číně a v Evropě, 2010-2012, řešitel (ÚFA): Križan, P. Detaily
 • MŠMT. LA09015, Aktivity v rámci IAGA, 2009-2012, Koucká Knížová, Petra, řešitel (ÚFA): Koucká Knížová, P. Detaily

Ostatní

 • AV ČR. M100421201, Coupling v systému atmosféra - ionosféra vyvolaný krátkoperiodickou vlnovou aktivitou, 2012-2015, řešitel (ÚFA): Laštovička, J. Detaily
 • AV ČR. KJB300420904, Výšková závislost driftů v ionosféře v oblasti 90-150 km, 2009-2011, řešitel (ÚFA): Kouba, D. Detaily
 • AV ČR. IAA300420704, Variabilita sporadické E vrstvy, 2007-2011, řešitel (ÚFA): Koucká Knížová, P. Detaily