Dozorčí rada

předseda prof. RNDr. Jan Palouš, DrSc., Astronomický ústav AV ČR, v. v. i.
místopředsedkyně Ing. Ivana Kolmašová, Ph.D., Ústav fyziky atmosféry AV ČR, v. v. i.
  RNDr. Aleš Špičák, CSc., Geofyzikální ústav AV ČR, v. v. i.
  RNDr. Radim Tolasz, Český hydrometeorologický ústav
  doc. RNDr. Vít Vilímek, CSc., Přírodovědecká fakulta, Univerzita Karlova
Tajemnice RNDr. Monika Kučerová, Ph.D., Ústav fyziky atmosféry AV ČR, v. v. i.

Jednací řád Dozorčí rady