Dozorčí rada

předseda RNDr. Jan Šafanda, CSc., Geofyzikální ústav AV ČR, v. v. i.
místopředsedkyně Ing. Ivana Kolmašová, Ph.D., Ústav fyziky atmosféry AV ČR, v. v. i.
  Ing. Jiří Plešek, CSc., Ústav termomechaniky AV ČR, v. v. i.
  RNDr. Pavla Skřivánková, Český hydrometeorologický ústav
  Mgr. Václav Treml, Ph.D., Přírodovědecká fakulta, Univerzita Karlova
Tajemnice RNDr. Monika Kučerová, Ph.D., Ústav fyziky atmosféry AV ČR, v. v. i.

Jednací řád Dozorčí rady