UFA AVCR http://www.ufa.cas.cz/rss cs Interní semináře http://www.ufa.cas.cz/aktualne/interni-seminare Pozvánka na jarní cyklus interních seminářů ÚFA AV ČR, v.v.i.,které se konají vždy ve čtvrtek od 14 hodin v zasedací místnosti ÚFA (2.patro, č. dveří 201),Boční II 1401, Praha 4 – Spořilov 23. března Vojtěch SvobodaSrážkové extrémy v denním a subdenním měřítku v klimatických modelech 6. dubna David PíšaElektrostatické vlny před planetárními rázovými vlnami 4. května Miloslav Müller (pozor začátek 13:30!)Velbloudi, dromedáři – analýza a klimatologie intenzivních srážek v ČR 18. května Daniel KoubaDrifty v ionosféře 1. června Kateřina PodolskáVliv změn radiace z přírodního pozadí na atributivní riziko přežití 2017-04-19 11:09:43 Výročí otce družic MAGION http://www.ufa.cas.cz/aktualne/interni-seminare Ing. Pavel Tříska, CSc., otec družic MAGION, oslavil  85let Ing. Pavel Tříska, CSc vystudoval Elektrotechnickou fakultu ČVUT, vědeckou přípravu absolvoval v Ústavu radiotechniky a elektroniky ČSAV. Na výzkumu ionosféry a magnetosféry začal pracovat v r. 1954 na základě pozemních observatorních metod. Brzy po startu prvních umělých družic země začal využívat též data z in-situ měření a prosadil stavbu ionosférické observatoře a družicové stanice v Panské Vsi.  Stál u prvních československých kosmických aktivit a zrodu programu INTERKOSMOS. Od. r. 1967 se zúčastnil přípravy, realizace a využití výsledků řady projektů kosmického výzkumu, zejména projektů a experimentů zaměřených na výzkum fyzikálních procesů v zemské ionosféře a magnetosféře. Stal se vedoucím ionosférického oddělení Geofyzikálního ústavu ČSAV, které vedl 20 let. Vybudoval tým a špičkové pracoviště, na kterém se po řadě úspěšných projektů kosmických přístrojů začalo pracovat na realizaci celkem pěti vlastních družic s názvem MAGION. Se svým týmem byl za dosažené výsledky vyznamenán v r. 1999 cenou AV ČR. Bohatá je také jeho publikační a popularizační činnost. 2016-12-06 15:31:31 20 let od startu družice MAGION 5 http://www.ufa.cas.cz/aktualne/interni-seminare 29.srpna 2016 uplynulo 20 let od startu družice MAGION 5 (Start 29.8. 1996 z kosmodromu Plesetsk)   Družice MAGION 5 byla určena pro výzkum ionosféry a magnetosféry Země a po konstrukční stránce i co do výbavy byla vyvrcholením celé série družic MAGION. Vyvinuta a zkonstruována byla v Ústavu fyziky atmosféry týmem vědců a techniků pod vedením Ing. Pavla Třísky, CSc. Družice starovala společně s mateřskou družicí INTERBALL 2 dne 29. srpna 1996 na eliptickou dráhu s apogeem 19196 km. Po aktivaci Magionu 5 na oběžné dráze byla indikována závada v systému solárních článků a družice se odmlčela. Z analýzy závady na záložním, systému bylo zjištěno, že existuje teoretická možnost opětné aktivace družice. Byla proto připravena řada telemetrických povelů, které byly periodicky vysílány ke družici z pozemní telemetrické řídící stanice v Panské Vsi. Po dvaceti měsících se podařilo MAGION 5 úspěšně znovu aktivovat. Stav přístrojů na palubě byl velmi dobrý a družice mohla být brzy po oživení uvedena do plného provozu. Za dobu provozu se získalo na 1500 hodin záznamů analogové telemetrie a na 41GB číslicových dat. K poslednímu kontaktu došlo 2. července 2002. 2016-11-05 10:09:17 Klimatická změna a její důsledky http://www.ufa.cas.cz/aktualne/interni-seminare Klimatická změna a její důsledky 13.10.2016 9:00   srdečně Vás zveme na seminář:  „Klimatická změna a její důsledky“. Seminář je věnován příčinám a projevům změny klimatu v nedávné minulosti, současnosti i blízké budoucnosti v Evropě a zejména v České republice. Vystoupí přední evropští a čeští odborníci, kteří zhodnotí míru ohrožení a představí možnosti adaptace na očekávané změny. Seminář se koná 13. října 2016 od 9:00 do 14:00 hodin v přednáškovém sále č. 206 v budově Akademie věd ČR, Národní 3, Praha 1. Na závěr semináře proběhne panelová diskuse se zúčastněnými odborníky. Podrobný program naleznete zde. Všechny přednášky včetně panelové diskuze budou simultánně tlumočeny. Účast na semináři je bezplatná. Kvůli omezené kapacitě přednáškového sálu a zajištění simultánního překladu žádáme o potvrzení účasti do pátku 7. října 2016 na email: pokorna@ufa.cas.cz  Program semináře 2016-11-05 10:08:50 Usazené srážky http://www.ufa.cas.cz/aktualne/interni-seminare Když se většina lidí setká s pojmem atmosférické srážky, představí si déšť, sníh, případně déšť se sněhem, ať již ve formě trvalých srážek nebo přeháněk. Málokdo si ale uvědomuje, že tvoří pouze jednu složku. Jde o srážky padající, někdy též označované jako vertikální. Existuje však i další forma atmosférických srážek, tzv. usazené, nesprávně též horizontální či okultní. Mezi ně patří nám dobře známá rosa, zmrzlá rosa nebo jinovatka. Vyskytne-li se jinovatka pouze na rostlinstvu u země nebo přímo na zemi, nazývá se tento jev také šedý mráz, lidově šedivec. Mezi usazené srážky patří i srážky usazené z mlhy, pro jejichž kapalnou formu nemáme název; pevnou formu ale označujeme jako námrazu. Více zde. 2016-09-26 09:50:03 Týden vědy a techniky 2016 http://www.ufa.cas.cz/aktualne/interni-seminare Místo konání: Boční II/1401, Praha 4 – Spořilov. Ústav je vzdálen přibližně 10 minut chůze od stanice metra Roztyly. Datum a doba konání: 3. až 5. listopadu 2016, 9:00 až 16:30 Kontakt: Ing. Jaroslav Chum, PhD., email:jachu@ufa.cas.cz,tel:+420 267 103 056 Exkurze: Návštěvníci se formou přednášek, diskuzí i jednoduchých pokusů seznámí s činností ústavu, která zahrnuje výzkum od nejnižších vrstev atmosféry až po vesmírný prostor v okolí Země. Mohou si prohlédnout i model družice MAGION. Výzkum na Ústavu fyziky atmosféry AV ČR, v.v.i. Mezi témata výzkumu patří např. studium silných srážek a jejich předpovědí, studium klimatických změn a možného budoucího vývoje. Ústav se rovněž zabývá výzkumem ozonové vrstvy a výzkumem ionizovaného prostředí v blízkém kosmickém okolí naší Země, takzvané ionosféry a magnetosféry, jejich dynamikou a interakcí se slunečním větrem (proudem nabitých částic ze Slunce). Ústav využívá jak pozemních měření, tak i účasti na družicových projektech, např. MAGION, CLUSTER, DEMETER, PROBA II, TARANIS, SOLAR ORBITER, RESONANCE, JUICE a jiné. Podílí se i na návrhu a vývoji některých družicových přístrojů. Speciální přednášky: (cca 60 minut). Součástí přednášek je vždy i prostor pro otázky a diskuzi na dané téma.Akce jsou vhodné zejména pro školy, lze ale domluvit i pro jiné skupiny a zájemce. Speciální nabídka: zajímá vás některá z přednášek a nemůžete v den, kdy je vypsaná? Nezoufejte, najděte si alespoň 3 kamarád(k)y a přednášku vám uspořádáme po vzájemné dohodě i v jiném termínu.Upozornění:Návštěvy větších skupin hlašte předem. Sobotní přednášky budou specifikovány později. Školy si mohou po předchozí domluvě vybrat i některou z večerních přednášek pro svou dopolední návštěvu. Seznam přednášek Polární záře ve vědě, umění a mýtech Dr. Zbyšek Mošna, út. 1.11.2016, 17:30 Polární záře je fascinující přírodní úkaz, který lidé pozorovali, vyprávěli si o něm a snažili se pochopit stovky let. Přednáška seznámí posluchače s historií výzkumu polární záře, s norským experimentem, který předběhl svoji dobu, i se současnou představou o vzniku této úchvatné podívané. Probereme nejstarší písemné záznamy i domorodé legendy a podíváme se na americké romantické obrazy poloviny 19. století oslavující drsnou přírodu i skandinávské malby přelomu 19. a 20. století inspirované expedicemi za polární kruh. Meteorologické jevy, Dr. Zuzana Chládová, (Dr. Petr Zacharov), st. 2.11.2016, 17:30 V atmosféře se vyskytuje mnoho zajímavých meteorologických jevů, z nichž některé mohou být dokonce člověku nebezpečné. Přednáška vysvětluje zajímavé meteorologické jevy, se kterými se můžete setkat v ČR. Seřadíme jevy dle měřítka, jak jsou velké, a vysvětlíme si, jak vznikají např. kroupy nebo tornáda. Blýská se..., Dr. Ivana Kolmašová, čt 3.11.2016, 17:30 Blesk... přírodní jev tak běžný a zároveň tak tajemný. Provází nás odedávna, fascinuje nás světelnými a zvukovými efekty, které ho provázejí, bojíme se jeho síly. Víme už více než čtvrt tisíciletí, že blesk je elektrický výboj. Ale víme o něm vše? Je to neuvěřitelné, ale stále ještě přesně nevíme, jak blesk v bouřkovém oblaku vzniká. Jeho ohromnou energii neumíme využít. Kam jsme se posunuli od dob Benjamina Franklina a Prokopa Diviše? Hudba kosmického plazmatu, Prof. Ondřej Santolík, pá 4.11.2016, 17:30 Přímá měření umělých družic a meziplanetárních sond nám poskytují zajímavé informace o našem kosmickém okolí, které je naplněno nejrůznějšími typy samovolně vznikajících vln a oscilací. Krátká přednáška bude obsahovat hádanku, hvizdy a hrozivé zvuky. To bude vše doplněno neméně hrozivými obrazy. Předpověď srážek, Dr. Petr Zacharov, po 7.11.2016, 17:30 Přednáška shrnující základní a pokročilé metody měření a předpovědi atmosférických srážek. Srovnáme metody od nejjednodušších k nejsložitějším, ukážeme si, jak se vlastně předpovědi vyhodnocují. Velká část přednášky souvisí s aktuálním meteorologickým výzkumem na Ústavu fyziky atmosféry AVČR. Co nového s ozónovou dírou? Stále hrozba nebo problém vyřešen., Dr. Michal Kozubek, út 8.11.2016, 17:30 Ozonová díra, která byla objevena v 80. letech minulého století, není problém jen jižní polokoule. Její vliv je možné pocítit i v našich zeměpisných šířkách. Jaký je její vývoj a jak se s tímto problémem lidstvo dokázalo vypořádat? Co všechno ovlivňuje a ohrožuje ozónovou vrstvu naší planety? Současný vývoj naznačuje, že bychom se měli s problémem ozónové díry vypořádat. Bublající ionosféra, Dr. Jaroslav Chum, st 9.11.2016, 17:30 Ionosféra představuje pro běžného člověka málo známou a pravděpodobně i nezajímovou oblast naší atmosféry, neboť je příliš vysoko na to, aby přímo ovlivňovala počasí a s výjimkou polárních září je pro naše oči neviditelná. Přesto existuje mnoho důvodů proč ji zkoumat. Ovlivňuje šíření elektromagnetických vln, pohlcuje energetické sluneční záření a je velmi proměnlivá. Tvoří rozhraní mezi zemskou atmosférou a okolním vesmírem. Můžeme v ní proto pozorovat jak sluneční a geomagnetické bouře tak i silné bouře pozemské či zemětřesení. A mnoho toho o ní ještě nevíme. Klimatická změna a její důsledky, Dr. Lucie Pokorná (Dr. Romana Beranová), čt 10.11.2016, 17:30 Tak často zmiňované téma, pro někoho důvod k panice, pro jiného nesmysl. Jak tedy skutečně probíhá a jak se projevuje změna klimatu? Co ji způsobovalo v minulosti a jak k ní přisívá lidská činnost? Jaké projevy klimatické změny pozorujeme v České Republice? Jak spolehlivé jsou odhady změn klimatu v budoucnosti? Odpovědi na tyto a další otázky uslyšíte od autorek přednášky. Období extrémních teplot a jejich vliv na zdraví, Mgr. Aleš Urban, pá 11.11.2016, 17:30 Extrémní teploty vzduchu představují jedno z hlavních meteorologických rizik pro lidské životy a zdraví. Zvláště období extrémně vysokých teplot – horké vlny – mají celosvětově na svědomí velké množství obětí. Přednáška se zaměřuje na základní informace o obdobích extrémních teplot vzduchu a příčinách jejich výskytu, tepelné bilanci lidského těla, meteorologických veličinách, které ji ovlivňují, a dopady odbobí tepleného stresu na úmrtnost a nemocnost v ČR. Observatoře ústavu: 1. Meteorologická observatoř Milešovka Místo konání: Observatoř Milešovka, přístup z parkoviště u obce BílkaDatum a doba otevření: 5. a 6. listopadu 2016 (sobota a neděle), 9 – 16 hod.Kontakt: RNDr. Petr Zacharov, Ph.D., email: petas@ufa.cas.cz, tel: +420272016051 Téma exkurze: Prezentace historie a současného provozu observatoře, seznámení s klasickými i novými metodami meteorologických měření. Návštěva vyhlídkové věže s možností dalekého rozhledu (v případě pěkného počasí). 2. Observatoř a telemetrická stanice Panská Ves Místo konání: Panská Ves 26, 472 01 DoksyDatum a doba otevření: sobota 5. listopadu 2016, 9-15 hod, prohlídka začíná vždy v celou hodinuKontakt: Ing. František Hruška, email: fhr@ufa.cas.cz, tel: +420 267103305 Téma exkurze: informace o historii příjmu vědeckých družic v ÚFA a programu družic MAGION, prohlídka parabolických antén a přijímací místnosti, ukázky ionosférických měření a příjmu magnetosférických hvizdů. 2016-09-09 11:48:34 Děkovný list AVČR http://www.ufa.cas.cz/aktualne/interni-seminare Dlouholetý pracovník našeho ústavu Ing. Jaroslav Vojta byl za svou dlouholetou činnost odměněn děkovným listem Akademie věd ČR. Cenu mu předal předseda Akademie věd ČR k významnému životnímu jubileu. 2016-08-29 11:23:43 ExoMars 2018 http://www.ufa.cas.cz/aktualne/interni-seminare Český vědecký přístroj vybrán pro přistání na Mars Evropská kosmická agentura oznámila výsledky soutěže návrhů vědeckých přístrojů pro přistávací platformu mise ExoMars 2018. Jedním z vybraných návrhů je i modul analyzátoru elektromagnetických vln připravený týmem složeným z pracovníků oddělení kosmické fyziky a oddělení horní atmosféry Ústavu fyziky atmosféry AV ČR. Celá zpráva: zde (Převzato z Odbor mediální komunikace Kanceláře AV ČR) Další odkazy: Širokopásmový vlnový analyzátor - Czech Space Office Česká republika bude mít svůj přístroj na Marsu - www.kosmonautix.cz Vědci z Ústavu fyziky atmosféry AV ČR připravují experiment pro misi ExoMars 2018 - Czech Space Office Tisková konference CSO o přístrojích českých vědců, které zamíří k Marsu, Jupiteru a ke Slunci - Czech Space Office ŽIVĚ: Tisková konference o českém přístroji pro Mars - www.kosmonautix.cz, (YouTube.com) Český vědecký přístroj přistane na Marsu - avcr.cz České přístroje poletí k Marsu i Jupiteru. Budou zkoumat i mrkvové skřítky - aktualne.cz České přístroje se budou podílet na výzkumu sluneční soustavy - rozhlas.cz České přístroje míří do vesmíru. Budou zkoumat Mars nebo Jupiter - ihned.cz Do vesmíru v příštích letech poletí více než deset českých přístrojů Více na: http://e-svet.e15.cz/technika/do-vesmiru-v-pristich-letech-poleti-vice-nez-deset-ceskych-pristroju-1249581#utm_medium=selfpromo&utm_source=e15&utm_campaign=copylink - e15.cz 2016-08-29 11:23:20 110 let observatoře Milešovka http://www.ufa.cas.cz/aktualne/interni-seminare Observatoř Milešovka zahájila měření 1.1.1905 a v roce 2015 tedy oslaví již 110 let nepřetržitého meteorologického měření. V rámci oslav proběhl dne 3.9.2015 odborný seminář "110 let observatoře Milešovka" určený pro úzkou skupinu zainteresovaných a 5-6.9.2015 proběhla akce "110 let observatoře Milešovka" pro veřejnost. 3.9.2015 - odborný seminář "110 let observatoře Milešovka" Seminář z kapacitních důvodů určený pro úzkou skupinu zainteresovaných proběhne 3.9.2015 v prostorách Chaty Milešovka. Na semináři zazněly příspěvky o historických a současných měření na observatoři, o měření znečištění ovzduší, příspěvky o CHKO České středohoří, flóře Milešovky apod. Program semináře 5-6.9.2015 - akce pro veřejnost "110 let observatoře Milešovka" Akce seznamující širokou veřejnost s prostředím Milešovky, měřením na observatoři, CHKO České středohoří apod. Publikace v souvislosti s výročím observatoře: Observatoř Milešovka, Věda kolem nás, (pdf verze). 110 let meteorologické observatoře Milešovka, Akademický bulletin, 7-8 2015, 26-27. 2016-08-29 11:23:09 SMS skřítkům http://www.ufa.cas.cz/aktualne/interni-seminare Poslat krátkou textovou zprávu do vesmíru mohou občané Česka v unikátní společné akci Ústavu fyziky atmosféry Akademie věd a vědecko-populárního časopisu Vesmír. SMS zaslané organizátorům mezi 14. dubnem a 3. květnem se dostanou na palubu kosmické sondy TARANIS, která se vydá studovat skřítky. Více zde. 2016-08-29 11:22:43 Děkovný list AVČR http://www.ufa.cas.cz/aktualne/interni-seminare Za dlouoholetou a obětavou práci pro Ústav fyziky atmosféry AV ČR v.v.i. obdržel dnes 27. dubna 2016 pan Ing. Jiří Baše děkovný list Akademie věd ČR. 2016-08-29 11:22:36 Ocenění za celoživotní přínos http://www.ufa.cas.cz/aktualne/interni-seminare Ocenění za celoživotní přínos pro české resp. čs. letectví, kosmonautiku a jeho propagaci za rok 2015 Na slavnostním zasedání podvýboru pro inovace, letectví a kosmonautiku byla udělena ocenění za celoživotní přínos pro české resp. čs. letectví a kosmonautiku a jeho propagaci -> více zde. V Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR se v pátek dne 5.2.2016 od 9:30 hodin v místnosti č. 205 PSP-ČR uskutečnilo slavnostní zasedání podvýboru pro inovace, letectví a kosmonautiku. Rada pro výběr a udělování ocenění týmů a osobností za významný a mimořádný přínos a prezentaci českého resp. čs. letectví a kosmonautiky při podvýboru pro inovace, letectví a kosmonautiku HV PSP-ČR udělila ocenění za celoživotní přínos pro české resp. čs. letectví a kosmonautiku a jeho propagaci. Ocenění získali: Ing. Čestmír Barta, CSc. – za celoživotní práci v oblasti kosmického výzkumu a zejména za vývoj a konstrukci krystalizátorů a tavicích pecí pro užití v kosmickém výzkumu. Ing. Ivan Dubský – za dlouhodobou a úspěšnou činnost v českém leteckém průmyslu a za významný podíl na rozvoji zahraničních kooperativních vztahů. MUDr. Josef Chaloupka – za dlouhodobou odbornou činnost v oboru letecké medicíny a za vynikající výsledky ve zdravotní péči o letecký personál. Ing. Jan Klas – za dlouhodobou činnost ve vedoucích funkcích oboru řízení letového provozu a za úspěšné vedení státního podniku Řízení letového provozu ČR. JUDr. Bronislav Kulawiec – za významný přínos v oboru právní a legislativní činnosti českého civilního letectví a za úspěšné působení ve funkci předsedy Asociace leteckých provozovatelů ČR. Jiří Tlustý – za dlouhodobé působení v českém sportovním dopravním letectví, v němž působil ve funkci kapitána dopravních letadel a za významnou angažovanost ve výrobě sportovních letadel. Ing. Pavel Tříska – za celoživotní práci v oblasti kosmického výzkumu a zejména za řízení projektu čs. umělých družic Magion. Jiří Tůma – za úspěšnou a obětavou činnost v oboru letového ověřování a inovace leteckých radionavigačních a radiokomunikačních zařízení. Ing. František Vlček – za úspěšnou činnost v řadě funkcí v čs. dopravním letectví a za příkladnou angažovanost při výchově a výcviku nových výkonných letců. Ing. Jaroslav Vojta – za celoživotní práci v oblasti kosmického výzkumu a zejména za konstrukci čs. umělých družic Magion. Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola dopravní (ředitel Ing. Josef Ineman) – „Uznání a poděkování“ bylo škole uděleno za zavedení specializované výuky a dvacetileté trvání oboru „Provoz a ekonomika letecké dopravy“. Josef Miřácký a kolektiv Czech Flying Legends – „Uznání a poděkování“ bylo uděleno za osobní angažovanost a úspěšné vedení týmu „Czech Flying Legends“ při rekonstrukci historického letounu MIG 1°5 UTI. 2016-04-28 14:03:44 Konference IUGG http://www.ufa.cas.cz/aktualne/interni-seminare 2015-07-07 16:11:52 EMS & ECAC Praha 2014 http://www.ufa.cas.cz/aktualne/interni-seminare 14th EMS Annual Meeting & 10th European Conference on Applied Climatology (ECAC) | 06 – 10 October 2014 | Prague, Czech Republic http://www.ems2014.eu/ 2014-10-23 13:31:04 Akademická prémie 2014 http://www.ufa.cas.cz/aktualne/interni-seminare Doc. RNDr. Santolík Ondřej, Dr. obdržel ve středu 25. června 2014 v sídle Akademie věd ČR Akademickou prémii – Praemium Academiae. Více informací zde. 2014-09-10 17:19:42 Výročí ÚFA http://www.ufa.cas.cz/aktualne/interni-seminare Ústav fyziky atmosféry AV ČR, v. v. i. slaví v roce 2014 padesáté výročí svého vzniku. Akademický bulletin - 50 let Ústavu fyziky atmosféry 2014-07-11 14:54:02 TOSCA http://www.ufa.cas.cz/aktualne/interni-seminare Next TOSCA science meeting will be held in Prague from 30 September to 4 October 2013. TOSCA is a multidisciplinary European network of scientists from more than 18 countries whose objective is to provide a better understanding of the hotly debated role of the Sun in climate change. This action aims at assessing the various contributions of solar variability to the Earth’s climate by bringing together solar physicists, space scientists, atmospheric scientists, climate modellers, paleoclimatologists, and more. link: http://www.ufa.cas.cz/html/tosca/ 2013-11-05 13:24:46