Projekt: Vývoj vícestaničního stochastického meteorologického generátoru pro použití v hydrologickém modelování sněhové pokrývky

Přizpůsobení současné verze generátoru M&Rfi pro potřeby projektu HydroGem3. Požadavky na úpravy mohou vyplynout např. (a) ze specifik vlastností meteorologických proměnných, jež budou použity pro modelování sněhové pokrývky, a (b) z dostupnosti pozorovaných dat potřebných ke kalibraci generátoru a pro vývoj "WG-friendly" (Dubrovský et al 20014) scénářů změny klimatu. - Zpřístupnění zdrojového kódu generátoru M&Rfi rakouskému partnerovi. Součástí tohoto procesu bude poskytnutí školení PhD studentovi,který bude dále zdrojový kód upravovat pro potřeby projektu HydroGem3. - Vývoj prostorově koherentního vícestaničního generátoru založeného na teorii náhodných polí [ve spolupráci s prof. Oberguggenbergerem (University of Innsbruck, Engineering Mathematics)] a jeho "zprovoznění" pro modelování sněhové pokrývky v zájmové oblasti (severní Tyrolsko) projektu HydroGem3. - Vývoj a validace alternativní neparametrické verze vícestaničního generátoru založeného na resamplingu. - Konstrukce scénářů změny klimatu ze simulací provedených Regionálními klimatickými modely v rámci aktivity CORDEX (data jsou volně k dispozici), použití těchto scénářů k modifikaci stochastického generátoru a následné použití takto modifikovaného generátoru ke generování syntetickýchřad reprezentujících změněné klima v oblasti zájmu projektu HydroGem3. - Statistická a grafická analýza výsledků, příprava společné publikace a disertační práce (PhD student), prezentace výsledků na odborných konferencích.Zadavatel: MŠMT. 7AMB16AT020

Doba trvání: 2016-2017

Řešitel: Dubrovský, M.

https://www.rvvi.cz/cep?s=jednoduche-vyhledavani&ss=detail&n=0&h=7AMB16AT020