Projekt: Umístění analyzátoru elektromagnetických vln ELMAVAN na umělé družice projektu Resonance, zpracování a interpretace získaných dat

Projekt je pokračováním předchozích projektů družicovému výzkumu vlnových jevů ve vnitřní magnetosféře Země a navazuje na dosavadní výsledky spolupráce s kolegy z Ústavu kosmických výzkumů v Moskvě. Účelem tohoto projektu v programu česko-ruské spolupráce je přinést nové poznatky v oblasti studia interakce mezi elektromagnetickými vlnami a částicemi ve vnitřní magnetosféře Země.K naplnění účelu projektu je třeba, ve spolupráci s ruskými kolegy, využít jedinečné šance umístit 4ks vlastního přístroje ELMAVAN na dva páry družic projektu RESONANCE a zpracovat, analyzovat a interpretovat vědecká data. Projekt by měl umožnit vývoj metodiky a modelování kosmických experimentů pro měření nízkofrekvenčního elektromagnetického záření, především vlnového analyzátoru. Jedinečnost přístroje spočívá v tom, že bude zaznamenávat všechny složky elektromagnetického pole s vysokým časovým rozlišením současně na čtyřech družicích. Jednotlivé páry družic RESONANCE se budou nacházet po dlouhou dobu na stejné nebo blízké silokřivce zemského magnetického pole, čímž je tento projekt naprosto unikátní. Tato konfigurace je ideální pro studium interakcí mezi vlnami a částicemi ve vnitřní magnetosféře.Zadavatel: MŠMT. LH15304

Doba trvání: 2015–2017

Řešitel: Santolík, O.