Projekt: Velmi krátkodobá srážková a hydrologická předpověď zaměřená na prognózu přívalových povodní

Cílem projektu je vývoj nových metod a jejich využití pro zásadní inovaci existujícího předpovědního systému pro velmi krátkodobou předpověď srážek a následných hydrologických předpovědí, které jsou v současné době operativně provozovány v ČHMÚ.Zadavatel: MŠMT. ME09033

Doba trvání: 2009-2012

Řešitel: Sokol, Z.

Tým: Pešice P.