Projekt: Vlivy změny klimatu na horké vlny a pravděpodobnosti jejich opakování

Hlavní cíle projektu jsou následující: i) vyhodnotit horké vlny ve výstupech současných klimatických modelů, se zaměřením na schopnosti modelů simulovat jejich pozorované charakteristiky a vazby na atmosférickou cirkulaci ii) odhadnout pravděpodobnosti opakování nedávných výrazných horkých vln v obou regionech pomocí stochastického autoregresního modelu pro současné klima i scénáře možného budoucího klimatu.Zadavatel: MŠMT. 7AMB15AR001

Doba trvání: 2015–2016

Řešitel: Kyselý, J.