Projekt: Družicová, balonová a pozemní meření elektromagnetických projevů bouřkové aktivity

Navrhovaný projekt nám poskytne jedinečnou příležitost měřit a analyzovat elektromagnetické projevy bleskových výbojů na družici, na stratosférickém balónu a na pozemních stanicích stejným typem přístroje. Budeme studovat různé typy elektromagnetických projevu bouřkové aktivity pomocí analýzy elektromagnetických vln, které jsou generovány těmito výboji. Klíčovou částí projektu je naše účast na vědeckým přístroji IME-HF pro družici Taranis (Tool for the Analysis of Radiation from lightNIng and Sprites). Podobný typ přístroje s názvem BLESKA (Broadband Electric Lightning Keeper Signal Analyzer) bude umístěn na stratosférickém balónu COBRAT (Coupled Observations from Balloon Related to ASIM and TARANIS). Analyzátor BLESKA určený pro pozemní měření bude použit pro systematické dlouhodobé měření fluktuací elektrického nebo magnetického pole v kmitočtovém rozsahu až 50 MHz a také během mezinárodních měřících kampaníZadavatel: GA ČR. GA14-31899S

Doba trvání: 2014–2016

Řešitel: Santolík, O.