Projekt: Vliv atmosféry na útlum signálu bezkabelových optických spojů se zřetelem na vliv turbulencí a větru

Konkrétní cíle projektu jsou kompletní matematické modely popisující šíření optického signálu reálnou atmosférou, tedy prostředím s různými druhy hydrometeorů a jiných atmosférických jevů, které mají na přenos optického signálu vliv (mlha, déšť, sníh, větrné turbulence popisované různými parametry větru) opřené o dlouhodobé měření útlumu optického bezkabelového spoje a ostatních relevantních meteorologických parametrů. Bude popsána statistika útlumu optického spoje, denní chod apod. a to jak na základě měření útlumu na dvou vlnových délkách (830 a 1550 nm), tak na základě útlumu teoreticky odvozeného z námi formulovaných vzorců, kde vstupním parametrem je jednotlivý měřitelný (nebo z již existující statistické databáze známý) atmosférický parametr. Všechny jmenované cíle hodláme splnit do konce projektu, tj. do listopadu roku 2015.Zadavatel: MŠMT. LD13036

Doba trvání: 2013-2015

Řešitel: Fišer, O.