Projekt: Basic Concepts for Convection Parameterization in Weather Forecast and Climate Models

Koncepty parametrizace konvekce v modelech předpovědi. Validace předpovědi konvektivních srážek v NWP modelech. Projekt má účastníky z 20ti zemí. Vedoucí projektu: Dr Jun-Ichi Yano, CNRM, Meteo France, 31057 Toulouse, France. Informace: http://convection.zmaw.de/COST-Activity-ES0905.701.0.htmlŘezáčová Daniela – Member of Management Committee

Zadavatel: COST. ES0905(Z)

Doba trvání: 2010-2014

Řešitel: Řezáčová, D.

Tým: Bližňák, V.; Pešice, P.; Sokol, Z.; Zacharov, P.

http://www.cost.eu/domains_actions/essem/Actions/ES0905